ต้นมะม่วง

ต้นมะม่วง

1.ลำต้น : เป็นพรรรรไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ แตกกิ่งก้านสาขาออกไปเปลือกของลำต้นเป็นสีน้ำตาลอมดำ พื้นผิวขรุขระเป็นไปตามร่อง

2.ใบ : เป็นรูปหอกมีสีเขียวเข้ม เป็นใบเดี่ยวจะออกเรียงกันเป็นคู่ๆไปตามก้านใบ ขอบใบไม่มีรอยหยัก ปลายใบแหลม

3.ดอก : ออกดอกเป็นช่อๆ ช่อหนนึ่งมีประมาณ15-20 ดอก ลักษณะของดอกเป็นสีเหลืองอ่อนหรือสีนวลๆดอกมีขนาดเล็ก

4.ผล : เมื่อดอกโรยก็จะติดผล ผลมีลักษณะผลต่างกันแล้วแต่ละพันธุ์ ผลอ่อนจะเป็นสีเขียวเมื่อแก่หรือสุกจะมีสีเหลืองสด

5.การขยายพันธุ์ : เป็นพันธุ์ไม้กลางแจ้งที่ชอบแสงแดดจัด เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนผสมขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเม็ด