ต้นสะเดา

ข้อมูลพฤกษศาสตร์

ชื่อวิทยาศาสตร์   Azadirachta  induca A. Juss var. siamensis  Valeton

ชื่อพื้นเมืองอื่นๆ  ภาคเหนือ สะเลียม,ภาคใต้ กะเดา

ถิ่นกำเนิด   ประเทศอินเดีย

การใช้ประโยชน์  สารสกัดจากเมล็ดใช้ทำสารกำจัดแมลงต่างๆสกัดน้ำมัน  เมล็ดสะเดา สามารถให้น้ำมันประมาณ40% ปลูกเพื่อเป็นแนวกั้นลมและให้ร่มเงา เนื่องจากมีใบหนา รากลึก ทนแล้ง ทนติดเค็มและผลัดใบในเวลาสั้น 

ลักษณะวิสัย  ไม้ต้น

เปลือกลำต้น ขรุขระ  สีน้ำตาลเข้ม

ปลายใบ   เรียวแหลม

ดอก  ดอกช่อแยกแขนง

กลีบดอก   แยกจากกัน มีจำนวน 5 กลีบ สีเหลืองอ่อน รูปอื่นๆ

สีของผล  ผลอ่อน สีเขียว  ผลแก่สีส้มเหลือง 

รูปร่างผล  รี4

ประโยชน์จากสะเดา

1. การบริโภคดอก 

2. การสกัดน้ำมันซึ่งจะได้น้ำมันประมาณ 40% ของน้ำหนักเมล็ด เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านเชื้อเพลิง หรือน้ำมันหล่อลื่น

3.สมุนไพร
คนโบราณ และตำรายาสมุนไพรในปัจจุบันกล่าวถึงประโยชน์ของสะเดาในด้านสมุนไพรไว้ ดังนี้
– เปลือก และราก ต้มน้ำใช้รับประทานช่วยเจริญอาหาร และลดไข้
– เปลือก ราก และใบใช้บดผสมน้ำประคบแผล ช่วยในการฆ่าเชื้อ และสมานแผล แก้โรคผิวหนัง