ห้องน้ำชาย หลังอาคารผาเลข

ห้องน้ำชาย หลังอาคารผาเลข

 

 

 

 

 

พื้นที่ทั้งหมด(กว้างคูณยาวคูณสูง) ………… ตารางวา

มีห้องน้ำ 3 ห้อง โถฉี่มี 8 ที่ รวมทั้งหมด 12 ห้อง

ควรปรับปรุง คือ ประตู หลังคา โถส้วม อ่างล้างมือ

ข้อเสนอแนะ ขยายห้องน้ำเพิ่มอีก ทาสีใหม่ และเพิ่มอ่างล้างมือ

จัดทำโดย

นายพีระพัฒน์  ศรีอ๊อด เลขที่  3

             นางสาวนิลาวรรณ ตาสุรินทร์  เลขที่  27

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/3