ห้องน้ำหญิง

ห้องน้ำหญิง

   ขนาด    4 เมตร

  จำนวน    6ห้อง

  ขนาดของแต่ละห้อง     1.6 เมตร

 ผู้ดูแลรักษา    นางคำใต้ กุนนะ

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรดูทำอ่างล้างมือไหม่

2. ปูกระเบื้องไหม่

3. เปลี่ยนประตูห้องน้ำ

4. ทาสีกำแพง

5. ทำความสะอาดมากกว่านี้