อาคารหอประชุม

เดิมทีใช้เป็นอาคารเรียนแต่เนื่องจากทรุดโทรมชำรุด จึงยกเลิกและใช้เป็นสนามกีฬาในร่ม ต่อมาได้ย้ายสนามกีฬาออกมาไว้ด้านนอกและใช้เป็นหอประชุมและมีการต่อเติมโรงอาหารได้มีการลงกระเบื่องหอประชุมมีแม่บ้านเป็นผู้ดูแลความสอาดและมมีอาจารย์ วิดุล พิมพา เป็นผู้ดูแลด้านการซ้อมแซม มีพิ้นที่ยาว 30 เมตร กว้าง 16 เมตร ความสูง 10 มีจำนวนที่ใช้งาน 2 ห้องได้แก่ ห้องเครื่องเสียงและห้องเก็บอุปกรณ์และเครื่องเทศทำอาหาร ปัจจุบันใช้เป็นพื้นที่สำหรับจัดงานหอประชุมนักเรียนและกิจกรรมต่างๆ

ผู้จัดทำ

1. นาย อนันยศ ดาวเศรษฐ์  ชั้น 4/5 เลขที่ 3

2. นาย อภิวัฒน์ โคกน้อย     ชั้น 4/5 เลขที่ 4