the ๑ book library

The 1 Book E-Library “ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน”
เป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมหนังสือหลากหลาย พัฒนาขึ้นเพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และอาชีวศึกษา ปวช.ปวส. (กลุ่มนิเทศ สพม.39)
คู่มือ >> http://bit.ly/2fNwk58
IOS >> http://apple.co/2gMZjHb
Android >> http://bit.ly/2gX4tV1
PC >> คลิก
รหัสรับสิทธิ์ รับได้ที่ห้องสมุดโรงเรียน