ต้นมะพร้าว

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=qun4piHDcto?&autoplay=1]

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cocos nucifera

ชื่อวงศ์ : Arecaceae

ชื่อพื้นเมือง: มะพร้าว

ต้นมะพร้าว

 

มีลักษณะเป็นใบเลี้ยงเดี่ยว อยู่ในต้นพิชตระกูลปาร์ม

สรรพคุณ

–  ช่วยโรคหัวใจ  

– ช่วยโรคมะเร็ง

– น้ำมะพร้าวมีฤทธิ์เย็น จึงช่วยดับร้อน แก้กระหายน้ำ แก้ร้อนในได้ดี

 – ประโยชน์ของน้ำมะพร้าวช่วยแก้อาการปวดท้องได้ 

การดูแลรักษา

– ไถพรวนดิน

– ขุดท่อระบายน้ำและรดน้ำในฤดูแล้ง 

– ใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยพืชสด

Related image            Related image

นางสาววรัญญา สิงห์รักษ์ เลขที่ 19 

นางสาวศุภาพิชญ์ แร่แพ่ง เลขที่ 30

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3