ต้นสัก

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=1OV3MhFDirc&autoplay=1&w=560&h=315]

 

ต้นสัก

ชื่อวิทยาศาสตร์: Tectona grandis

ชั้น: สปีชีส์
สายพันธ์ที่เหนือกว่า:สกุลสัก 
สัก : เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ผลัดใบในฤดูร้อน ลำต้นเปลาตรงเปลือกเรียบหรือแตกเป็นร่องเล็กๆ 
ดอก : ขนาดเล็ก สีขาว
ผล : เปลือกแข็ง ภายในมี1-3 เม็ด
ออกดอก : ดอกออกเดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ประเภท : อยู่บนบก
การปักชำ : เลือกไม้สายพันธ์ที่ดีเพื่อการขยายพันธ์
การเพาะเมล็ด : นำเมล็ดแช่น้ำ2วัน สลับผลึงแดด 1วัน
ประโยชน์ : ใบนำมาต้มน้ำรัปประทานเป็นยาลดน้ำตาลในเลือด
ต้นสักที่มีอายุมากที่สุดในโลก
นางสาวสุธิตา คำภาปล้อง  เลขที่ 21 ม.4/5
นายภาคภมูิ อ่อนแตง  เลขที่14  ม.4/5