ต้นโพธิ์

ชื่อวิทยาศาสตร์    :   Ficus religiosa

สรรพคุณของต้นโพธิ์    :   จผลมีสรรพคุณเป็นยาแก้โรคหัวใจ

ประโยชน์ของต้นโพธิ์    :   ผลอ่อนใช้รับประทานเป็นอาหารได้

ถิ่นกำเนิด    :  ประเทศอินเดีย

การขยายพันธู์     :   การตอนกิ่ง

เวลาออกผล     :    มีทุกฤดู

การดูแลรักษา    :   รดน้ำ  ใส่ปุ๋ยคอก

ชื่ออื่น    :   โพ โพ

 ใบ     :   ศรีมหาโพเรียงเวียนสลับถี่ ใบเดี่ยว รูปหัวใจ

 ดอก    :    ดอกสีเหลืองนวล ออกเป็นช่อที่ซอกใบ ดอกแยกเพศ

 ผล    :    ผลรวมรูปกลม ขนาดเล็ก