ประชาสัมพันธ์

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นั้นนักเรียนทุกคนต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และแต่งตัวถูกระเบียบของโรงเรียนตลอดจนต้องเรียนให้ครบหลักสูตรทั้งรายวิชาหลักและรายวิชาเลือก รวมทั้งชุมชม.

ร่วมแสดงความยินดี

ร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่ได้สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชนที่กำลังจะเข้าไปศึกษาต่อในปีการศึกษา 2560.